Zarząd

Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego z dniu 29.06.2015 r. 

(wpis w KRS z dnia 25.08.2015 r.) zmianie uległ skład Zarządu ZamToP.

Aktualny skład Zarządu ZamToP

  • Tomasz Kobylas – Prezes Zarządu

  • Paweł Mazurek – Skarbnik

  • Piotr Chmielewski – Sekretarz

  • Waldemar Gargoła – Członek Zarządu

  • Daniel Boruchalski – Członek Zarządu

 

Aktulany skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przemysław Stachyra – Przewodniczący

  • Maciej Wasilewski

  • Krzysztof Monastyrski