Wesprzyj nas

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania możesz przekazać darowiznę na działania statutowe stowarzyszenia na rachunek bankowy:

Credit Agricole, Zamość  58 1940 1076 3097 0971 0000 0000

dane posiadacza rachunku:

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze 
ul. Oboźna 19/8 
22-400 Zamość

Możesz również wesprzeć nas czynnie udziałem w naszych akcjach jako członek naszego towarzystwa. Jeżeli chcesz przyłączyć się do nas napisz na:

e-mail: zamtop@wp.pl

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

KRS 000024375

Aktualny stan prawny organów ZamToP dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

NIP 922-27-73-173