W trosce o jerzyka w Zamościu

Dodane 3 kwietnia 2015 przez Wiaczesław Michalczuk w dziale 2015

Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków (1.04.2015) w dniu 2.04.2015 r. skierowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Zamość w sprawie wzmożenia nadzoru nad służbami odpowiedzialnymi za ochronę stanowisk jerzyków w trakcie prac termomodernizacyjnych. 

Zamość dn. 2015.04.01 

Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta Zamość

Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

e-mail: mayor@zamosc.um.gov.pl

 

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ptaków w dniu 1.04.2015 r. chcielibyśmy zwrócić uwagę na tę grupę zwierząt mieszkającą w miastach. Jesteśmy zatroskani o stan ochrony gatunków chronionych ptaków i nietoperzy, zamieszkujących w budynkach na terenie miasta Zamość, w szczególności dotyczy to jerzyka Apus apus. Jerzyk jest gatunkiem chronionym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348). Jerzyk w związku ze swoją biologią jest dużym sprzymierzeńcem mieszkańców, ponieważ zjada duże ilości owadów, w tym komarów i meszek. Gatunek ten powszechnie występuje w Zamościu w budynkach wielorodzinnych, średniowysokich i wysokich.

Na terenie miasta Zamość prowadzone są prace termomodernizacyjne budynków, natomiast nie widać efektów kompensacji przyrodniczych utraty siedlisk gatunku w postaci zawieszanych budek lęgowych. Jedyne budki lęgowe dla jerzyka, jakie zostały zawieszone na terenie miasta Zamość, pochodzą z akcji zorganizowanej przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze na Rynku Wielkim w Zamościu w 2013 r. z udziałem wolontariuszy międzynarodowej wymiany młodzieży z programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” pt. „Give a paw! Go wild!”, prowadzonej w Zamościu przez Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.

Chcielibyśmy nadmienić, że Prezydent Miasta jest organem wydającym m.in. pozwolenie na budowę lub przyjmującym zgłoszenie w zakresie termomodernizacji budynków (na podst. art. 29 lub 30 w związku z art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Na Prezydencie Miasta, jako na organie ochrony przyrody (zgodnie z art. 91, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. – tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627), ciąży szczególna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla gatunków chronionych w trakcie prac termomodernizacyjnych.  

W związku z powyższym wnosimy o zwrócenie uwagi, przy wydawaniu pozwoleń na budowę lub przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych, na potrzebę stosowania zaleceń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo z dnia 2 lipca 2010 r. znak: GDOŚ/DOPozgiz-4200/III-272/2484/10/ls/dł) w szczególności:

  • konieczności dostosowania terminu i sposobu prowadzenia prac termomodernizacyjnych do okresów lęgów,
  • poprzedzenia rozpoczęcia prac budowlanych, inwentaryzacją przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy,
  • zapewnienia zastępczego miejsca lęgowego, poprzez zawieszenie budek lęgowych.

Zwracamy się z prośba o dokonanie kontroli podległych służb, zajmujących się wydawaniem pozwoleń na termomodernizację, w zakresie dotychczasowego stosowania się do zaleceń GDOŚ z dnia 2 lipca 2010 r.

W nadziei na poprawę warunków bytowania gatunków chronionych w Zamościu, prosimy o podjęcie przez Pana Prezydenta odpowiednich kroków w tej sprawie.

 

Prezes Zarządu

Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Wiaczesław Michalczuk

 

Załączniki:

  1. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo z dnia 2 lipca 2010 r., znak: GDOŚ/DOPozgiz-4200/III-272/2484/10/ls/dł)
  2. Wylęgała i inni. 2008. Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy, jako element prac dociepleniowych. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Wykonano na zlecenie Fundacji EkoFundusz. Poznań.
  3. Kepel i inni. 2007. Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. PTOP Salamandra, Warszawa.
  4. Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków poradnik interwencyjny oraz przepisy prawa – stan aktualny we wrześniu 2012r. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2012.