Przekazanie nowej PCzK Roślin do Centrum Informacji Ekologicznej w Zamościu

Dodane 3 marca 2015 przez Wiaczesław Michalczuk w dziale 2015

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2015 r. Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze przekazało 1 egzemplarz nowej Polskiej Czerwonej Księgi Roślin do Centrum Informacji Ekologicznej w Książnicy Zamojskiej im. Stanisław Kostki Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Kamiennej 20 
http://biblioteka.zamosc.pl/…/centrum-informacji-ekologiczn…

Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie Dyrekcji Książnicy Zamojskiej za dar.

okładka PCzK Roślin

Zapraszamy do Centrum Informacji Ekologicznej wszystkich, którzy chcieliby poznać najnowsze informacje o najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunkach roślin w Polsce. Zamojszczyzna jest obszarem występowania wielu unikatowych gatunków roślin.

Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów.
w PCzK Roślin opisano:
- 68 taksonów uznanych przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species);
- 120 gatunków za zagrożonych w Europie;
- 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
- 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
- 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

Na okładce zamieszczone zostało zdjęcie jednego z najrzadszych gatunków w Polsce żmijowca czerwonego Echium russicum autorstwa kolegi z ZamToP – Piotra Chmielewskiego.
W opracowaniu niektórych gatunków członkowie ZamToP brali czynny udział. O które gatunki chodzi nie zdradzamy. Liczymy na wnikliwość i zainteresowanie osób, które przejrzą nowa edycję PCzK Roślin i podziela się z wszystkimi swoimi spostrzeżeniami.

Więcej o rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunkach roślin, występujących na Zamojszczyźnie można będzie dowiedzieć się podczas Spotkania z przyrodą i przygodą. W trakcie spotkań przedstawimy dodatkowo uzupełniające i nowsze dane o rzadkich gatunkach na Zamojszczyźnie.