Kalendarium 2018

KALENDARIUM PRZYRODNIKA 2018

drugi weekend stycznia Zimowe liczenie ptaków na Lubelszczyźnie LTO 

28 stycznia – 2 lutego Światowy Tydzień Mokradeł 

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych – World Wetland Day

2 lutego rocznica powstania Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego

12 lutego Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu)

22 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

3 marca Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ONZ

14 marca  Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

18 marca Dzień Słońca

20 marca Międzynarodowy/Światowy Dzień Wróbla 

20 marca Dzień Ziemi

21 marca Światowy Dzień Lasu

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca  Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

31 marca Godzina dla Ziemi

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień rycyka na Zamojszczyźnie

21 kwietnia Światowy Dzień Kulika  -World Curlew Day

21 kwietnia Światowy Dzień Migracji Ryb

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi

12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

18 maja Światowy Dzień Roślin  – „Fascynujący Świat Roślin”

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

22 maja Dzień Praw Zwierząt

23 maja Światowy Dzień Żółwia

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja Dzień Bociana Białego

1 czerwca Dzień Lasu i Zadrzewień

2 czerwca Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska

17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

4 lipca Dzień Bioróżnorodności

8 lipca Święto Żaby

lipiec (co 10 lat – 2004,2014, 2024 …) Międzynarodowy Spis Bociana Białego

18 września    Międzynarodowy Dzień Geologa

18 września    Międzynarodowy Dzień Turystyki

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

24 września Sprzątanie Świata

27 września Światowy Dzień Turystyki

1 października Światowy Dzień Ptaków

2 października Europejski Dzień Ptaków

pierwszy poniedziałek  października (1 października 2018)  Światowy Dzień Siedlisk – World Habitat Day

pierwszy weekend października Światowe/Europejskie Dni Ptaków

4 października Dzień Św. Franciszka – patrona ekologów

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

10 października Święto Drzewa

20 października Dzień Krajobrazu 

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

26 października Światowy Dzień Ptaków Wędrownych – World Migratory Bird Day

4 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

20 grudnia Dzień Ryby

29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ONZ