Edukacja

Kampania edukacyjna na rzecz wsparcia dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w wybranych obszarach Natura 2000 województwa lubelskiego

W latach 20??-200?? Zamojskie  Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze brało udział w realizacji projektu „Natura popłaca” – Kampania edukacyjna na rzecz wsparcia dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w wybranych obszarach Natura 2000 województwa lubelskiego we współpracy z Towarzystwem dla Natury i Człowieka 

http://ekolublin.pl/tdnicz

Europejskie Dni Ptaków

Coroczne od 2005 r. obchodzimy Europejskie Dni Ptaków, od 2014 r. we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. 

Światowe Dni Roślin „Fascynujący Świat Roślin”

Od 2012 r. obchodzimy Światowe Dni Roślin „Fascynujący Świat Roślin” od 2014 r. we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym

W 2012 r. sala przy BARZE WEGETARIAŃSKIM „OWCA CAŁA” ul. Łukasińskiego 12 w Zamościu (Nowa Brama Lwowska). W spotkaniu uczestniczyli:

- „Flora roślin naczyniowych Roztoczańskiego Parku Narodowego” – mgr Bogdan Radliński – Roztoczański Park Narodowy
-  „Walory florystyczne Zamojszczyzny” – mgr Wiaczesław Michalczuk – Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
- odcinek filmu D. Attenborough „Prywatne życie roślin”  

W 2013 r.  spotkanie odbyło się 18 maja w Corner Pub w Zamościu. Podczas spotkania przedstawiono:

- „Czy wszystko co zielone to trawa?” dr Anna Cwener, UMCS w Lublinie.
- „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” mgr Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.
- Pokaz artystycznego wyrobu kwiatów „Zatrzymać urok wiosny” – mgr inż. Sylwia Zgorzałek, Joanna Kusek – Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS w Lublinie.
- „Ochrona roślin na Zamojszczyźnie” – mgr Wiaczesław Michalczuk, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.
- „Leki z polnej apteki” – mgr Monika Budzyńska, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
- „Projektowanie terenów zieleni” – mgr inż. arch. Ewa Furlepa
- „Ciekawe odkrycia botaniczne na Zamojszczyźnie” – mgr Wiaczesław Michalczuk, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.
- „Jak zaplanować ogród?” – mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Fornal, mgr inż. arch. kraj. Szymon Urbańczyk, Biuro Architektoniczno – Krajobrazowe Landsart
- „Historia i aktualne założenia Parku Miejskiego w Zamościu: – mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Fornal, mgr inż. arch. kraj. Szymon Urbańczyk, Biuro Architektoniczno – Krajobrazowe Landsart.
- pokaz film D. Attenborough „Prywatne życie roślin”.

W 2014 r.  spotkanie odbyło się w Roztoczańskim Parku Narodowym. W związku z obchodami Światowego Dnia „Fascynujący Świat Roślin”
oraz
50-lecie Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych IUCN w dniu 18.05.2014 r.  w Roztoczańskim Centrum Naukowo – Edukacyjnym na Białym Słupie . W ramach obchodów zaprezentowano:

- „Co oznacza, że gatunek jest zagrożony i czym jest Czerwona Lista (Księga) Roślin Zagrożonych” – Wiaczesław Michalczuk, ZamToP
- „Rzadkie i zagrożone gatunki roślin Roztoczańskiego Parku Narodowego” – Bogdan Radliński, Roztoczański PN
- „Rzadkie i zagrożone gatunki storczykowatych na Zamojszczyźnie” Piotr Chmielewski, ZamToP, Klub Przyrodników
- Film Davida Attenborough „Prywatne życie roślin” (odcinek 2) 
- Rzadkie i zagrożone gatunki zarazy (Orobanche) na Zamojszczyźnie” Piotr Chmielewski, ZamToP, Klub Przyrodników
- „Rzadkie i zagrożone gatunki roślin na Zamojszczyźnie wg. PCzK Roślin naczyniowych” – Wiaczesław Michalczuk, ZamToP
- „Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione na siedliskach antropogenicznych” dr Małgorzata Wrzesień, Zakład Geobotaniki UMCS
- „Działania Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie na rzecz gatunków chronionych i zagrożonych” – Michał Czernecki, Ogród Botanicznego UMCS w Lublinie
- „Jak powinno się chronić zagrożone gatunki roślin?” – Wiaczesław Michalczuk, ZamToP
- Film: „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” Klub Przyrodników

W latach 2015-2016 r. spotkania nie odbywały się.

Zjazdy Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Członkowie ZamToP uczestniczyli w Zjazdach Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. W trakcie Zjazdów wygłoszone zostały referaty:

7.03.2015 r.   Wstępne wyniki z inwentaryzacji bociana białego na Lubelszczyźnie w 2014 roku. Wiaczesław Michalczuk, Paweł Szewczyk, Marcin Urban
22.11 2014 r.  Dubelt Gallinago media na Lubelszczyźnie – rys historyczny i teraźniejszość. Wiaczesław Michalczuk, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Marcin Urban

„Spotkania z przyrodą i przygodą”

Od 13.09.2013 r. ZamToP uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach edukacyjnych „Spotkania z przyrodą i przygodą” (wcześniej pod nazwą „Warsztaty Podróżników”) w Zamościu we współpracy ze Stowarzyszenie Projekt-Europa a następnie Zamojskim Towarzystwem Turystycznym:

https://pl-pl.facebook.com/WarsztatyPodroznikow

Ideą „Spotkań z przyrodą i przygodą” jest przybliżenie i uświadomienie, jak cenne walory przyrodnicze występują na Zamojszczyźnie, o których większość mieszkańców Zamojszczyzny nie ma pojęcia. Uświadamiamy mieszkańcom, że wystarczy wyjść na łąkę, do parku lub lasu i można zachwycać się przyrodą, która jest unikatowa w skali kraju lub nawet Europy.  W trakcie spotkań przedstawiamy walory przyrodnicze oraz zagrożenia, które mogą doprowadzić do wyginięcia tych gatunków lub zniszczenia ich siedlisk. Przedstawiane informacje oparte są o dane z bieżących inwentaryzacji przyrodniczych  lub monitoringów i stanowią najaktualniejsze dane o stanie przyrody na Zamojszczyźnie. 

Wygłoszone referaty przez członków lub sympatyków ZamToP:

2018 (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu – Luneta)

 • (XII)
 • (XI) Wielka Gala Gryzoni 2018” w Zamościu, czyli Chomik Europejski vs. Suseł Perełkowany. Wiaczesław Michalczuk
 • (X) Wyniki monitoringu rycyka na Zamojszczyźnie w 2018 r. Wiaczesław Michalczuk
 • (V) Storczykowate Zamojszczyzny. Piotr Chmielewski
 • (IV) Ważki – delikatne robaczki, mistrzowie akrobacji czy zabójcze transformersy? Wiaczesław Michalczuk
 • (III) Źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – unikalny w skali europejskiej obiekt przyrodniczy”. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski z UMCS
 • (II) Zimowe Ptakoliczenia wokół Twierdzy Zamość 2018. Daniel Boruchalski
 • (I) Czynna ochrona rzadkich ptaków siewkowych łąk wilgotnych (na podstawie przykładów z kraju i zagranicy). Wiaczesław Michalczuk

2017 (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu – Luneta)

 • (XI) Zimowanie ptaków wodno-błotnych i drapieżnych na Zamojszczyźnie. Tomasz Kobylas
 • (XI) Wyniki monitoringu rycyka na Zamojszczyźnie w ramach akcji „2017 – rok rycyka na Zamojszczyźnie”. Wiaczesław Michalczuk
 • (IV) Właściwości lecznicze przypraw. dr Anna Cwener z UMCS
 • (III) Przyloty 2017 Lubelszczyzna. Podsumowanie konkursu „Przylot pierwszego bociana białego na Zamojszczyznę 2017″. Wiaczesław Michalczuk
 • (II) Wyniki zimowych liczeń ptaków na Zamojszczyźnie. Daniel Boruchalski
 • (I) Zimowanie ptaków wodno-błotnych i drapieżnych na Zamojszczyźnie. Tomasz Kobylas

2016 (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu – Luneta)

 • (XI) „Wędrówki w świecie zwierząt”. Paweł Mazurek
 • (X)„Sowy Zamościa”. Tomasz Kobylas
 • (V) „Kosaciec bezlistny – gatunek narażony na wymarcie”. Piotr Chmielewski
 • (IV) „Śmiertelność ptaków”. Wiaczesław Michalczuk
 • (III) „Pomniki przyrody na Zamojszczyźnie”. Paweł Mazurek
 • (II) „O frankach, serach, czekoladzie i zegarkach – czyli Szwajcaria w pigułce”. Tomasz Kobylas
 • (I) „Odkrywanie przyrody z Wiaczesławem Michalczukiem – fotorelację w wypraw po Zamojszczyźnie (i nie tylko) w 2015 r.” (maj – czerwiec 2015)

2015 (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu – Luneta)

 • (XII) „Odkrywanie przyrody z Wiaczesławem Michalczukiem – fotorelację w wypraw po Zamojszczyźnie (i nie tylko) w 2015 r.” (styczeń – maj 2015)
 • (XI) „Wyniki inwentaryzacji bociana białego (Ciconia ciconia) na Zamojszczyźnie w 2014 roku”. Wiaczesław Michalczuk
 • (X)” Spotkanie z największymi osobliwościami flory na Zamojszczyźnie”. Wiaczesław Michalczuk
 • (IX)”Ciepłolubna roślinność Tokaju (Węgry)”. Piotr Chmielewski
 • (VI)”Ochrona różnorodności biologicznej – ochrona przyrody” Wiaczesław Michalczuk
 • (V) „Ochrona różnorodności biologicznej – ocena zagrożenia gatunków oraz czerwone listy (księgi) gatunków zagrożonych”. Wiaczesław Michalczuk
 • (IV)”Zagrożeń jakie wiążą się z przywożeniem z wycieczek zagranicznych nieznanych prezentów, czyli Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES – Konwencja Waszyngtońska”. Krzysztof Monastyrski
 • (III) „Ochrona różnorodności biologicznej – czym jest gatunek zagrożony „. W. Michalczuk; ” ” Polskie stepy”. Anna Cwener
 • (II) „Torfowiska alkaliczne (kod 7230) stan rozpoznania siedliska oraz gatunków z nimi związanych w województwie lubelskim” W. Michalczuk; „Ochrona różnorodności biologicznej – podstawowe dokumenty „. Wiaczesław Michalczuk
 • (I) Zimowanie ptaków na Zamojszcyźnie. Paweł Mazurek

2014 (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu – Luneta)

 • (XII)”Zarazy” Piotr Chmielewski
 • (X)”Europejskie Dni Ptaków na Zamojszczyźnie”. Wiaczesław Michalczuk
 • (IX)”Sokoły” Przmysław Stachyra
 • (VI) „Jak fotografowanie pomaga w odkryciach czyli potwierdzenie występowania nowego dla Polski pasożyta żerującego na ważkach – kuczman (Forcipomyia paludis)”. Wiaczesław Michalczuk
 • (V) „Przyroda Szwajcarii”. Tomasz Kobylas
 • (IV) „Storczyki na Zamojszczyźnie”. Piotr Chmielewski
 • (III) „Płazy, aktualny ich stan i zagrożenia”. Paweł Mazurek
 • (II)”Czynna ochrona muraw kserotermicznych – teoria i praktyka”. Piotr Chmielewski
 • (I) Nowa lokalizacja Spotkań LUNETA – „Zimowe liczenia ptaków na Zamojszczyźnie”. Wiaczesław Michalczuk

2013 (Spotkania w restauracji Corener Pub)

 • (XII) „Podróżnik wśród ważek – husarz wędrowny Hemianax ephippiger„. Wiaczesław Michalczuk
 • (XI) „Odkrycie oczeretu sztyletowatego Schoenoplectus mucronatus nowego gatunku rośliny na Lubelszczyźnie”. Wiaczesław Michalczuk
 • (X) „Motyle myrmecofilne z rodzaju Phengaris (Maculinea)”. Wiaczesław Michalczuk
 • (IX) 19 września 2013 – Inauguracja udziału ZamToP w Warsztatach Podróżników – „Ochrona jeżyka w Zamościu” Paweł Mazurek